28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider

biesiada0
W dniu 24.06.2017 roku w wigwamie Motelu XXI wieku odbyła się I Biesiada Świętojańska dla pracowników SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim. Ideą tej imprezy było zwieńczenie trudów związanych z rozbudową i modernizacją budynków naszego SP ZOZ. Tańcem, śpiewem, jadłem i napitkiem wyrażaliśmy swoją radość z posiadania nowoczesnego i wyposażonego szpitala.

Podziękowaliśmy zaproszonym gościom, którzy przyczynili się do powstania inwestycji - rozbudowa i modernizacja szpitala. A byli to Radni IV i V kadencji Rady Powiatu, Starostowie: p. Mariusz Zgaiński i p. Antoni Kłak, Burmistrz Wielichowa – p. Honorata Kozłowska, Przewodnicząca Rady MiG Wielichowa – p. Genowefa Feldgebel, Wójt Gminy Granowo – p. Zbigniew Kaczmarek i Przewodniczący Rady Gminy p. Stefan Bielawski, Radni IV i V kadencji – dr Katarzyna Kłak, p. Ryszard Balcerek, p. Tadeusz Pańczak, dr Maciej Szumski.

Zabawa była przednia i to dzięki sponsorom: firma Konkret, firma EiB. Byli też prywatni darczyńcy, którzy prosili o zachowanie anonimowości. Mam nadzieję, że za rok skrzykniemy się znowu. (foto galeria)

 

 

Z okazji

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej składamy wszystkim Paniom i Panom wyrazy szacunku i uznania oraz podziękowania za zaangażowanie i trud wkładany w codzienna pracę nad pacjentem. 

Ponadto życzymy państwu zdrowia, pomyslności w życiu zawodowym, jak też osobistym oraz dużo wytrwałości i nieustającej pogody ducha. 

Życzy                                                         

Dyrekcja SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim

bukiet1

Gmina Wielichowo wspiera SPZOZ w Grodzisku Wlkp.
Serdecznie dziękujemy Burmistrz Wielichowa Honoracie Kozłowskiej i radnym Gminy za wsparcie i przekazanie środków finansowych na utworzenie wiaty dla ambulansu ratownictwa medycznego stacjonującego W Wielichowie przy ul. Pocztowej 49. Poza tym z funduszy Gminy wykonano nowy podjazd z kostki brukowej oraz odmalowano pomieszczenia zespołu ratownictwa.
Nowopowstała wiata pozwala na szybki wyjazd samochodu bez konieczności otwierania i zamykania bramy, co ma szczególne znaczenie w przypadku ratownictwa medycznego dla którego w czasie od przyjęcia zgłoszenia, liczy się każda minuta. Poza tym ochroni zimą samochód przed śniegiem i w dużym stopniu przed mrozem, dzięki czemu nie trzeba będzie za każdym razem oczyszczać szyb i karoserii, a latem przed przegrzaniem auta.
Należy zwrócić uwagę, że współpraca i pomoc Gminy Wielichowo jak i innych gmin naszego powiatu, jest bezcenna i dowodzi, że przedstawiciele władz samorządowych troszczą się o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego powiatu
Dyrekcja SPZOZ w Grodzisku Wlkp 

Wielichowo1 Wielichowo2 Wielichowo3

W dniu 28 lipca 2016r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowego skrzydła budynku szpitala w Grodzisku Wlkp. Dla pracowników a w szczególności dla mieszkańców powiatu to ważny dzień. W nowym skrzydle działa oddział położniczo-ginekologiczny, noworodkowy i internistyczno-kardiologiczny. Sale chorych są dwu i trzyosobowe wyposażone w łazienkę. Pomieszczenia spełniają najnowsze standarty. Oddziały sukcesywnie oddawano do użytku.
Inwestycja została sfina
nsowana przez Starostwo Powiatowe przy współudziale Burmistrzów i Wójtów miejscowości Powiatu Grodziskiego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim dokonał podsumowania otrzymanych i zebranych środków pieniężnych podczas Festynu Rodzinnego "SZPITAL DLA WSZYSTKICH - WSZYSCY DLA SZPITALA" zorganizowanego w dniu 7 maja 2016 roku.
ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DAROWIZN NA WYPOSAŻENIE NOWEGO SKRZYDŁA SZPITALA I ORGANIZACJĘ FESTYNU RODZINNEGO