28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
IMAG1736

Kierownik koordynator: lek. med. Małgorzata Kroll - specjalista neonatolog, pediatra
Pielęgniarka koordynująca: Halina Kotowska
Tel. (61) 44 36 573

Oddział prowadzony jest w systemie rooming-in /matka + dziecko/- umożliwiającym przebywanie matki z noworodkiem od pierwszych godzin życia pod opieką pielęgniarki i położnej. Ponadto dysponuje pomieszczeniami dla noworodków wymagających szczególnej opieki, wyposażonymi w sprzęt konieczny do ratowania życia chorych noworodków. Są to: inkubatory, stanowisko reanimacyjno - obserwacyjne i stanowisko do intensywnej terapii z możliwością zastosowania mechanicznej wentylacji przy pomocy respiratora, oraz sprzęt do nieinwazyjnej wentylacji -Infant-flow. Dzieci leczone są w oddziale do czasu uzyskania poprawy, lub do czasu przekazania do szpitala o wyższym stopniu referencyjności - o ile zachodzi taka konieczność.

Każdy zdrowy noworodek, w trakcie pobytu w oddziale jest szczepiony zgodnie z kalendarzem szczepień - przeciwko gruźlicy i żółtaczce zakaźnej typu B. Ma wykonywane przesiewowe badanie słuchu, pobieraną krew na badania przesiewowe w kierunku fenyloketonurii, hypotyreozy i mukowiscydozy oraz wykonane USG przezciemieniowe główki i USG jamy brzusznej. W razie potrzeby przy nasilonej żółtaczce noworodkowej stosujemy leczenie fototerapią.

Matki w czasie pobytu w oddziale mają możliwość zapoznania się i aktywnego uczestnictwa w zabiegach pielęgnacyjnych noworodka. Propagujemy karmienie naturalne. Pielęgniarki naszego oddziału dysponują wiedzą i doświadczeniem w zakresie karmienia piersią i udzielają pomocy w problemach laktacyjnych.

Kadra lekarska oddziału noworodkowego to specjaliści w zakresie neonatologii i pediatrii z wieloletnim doświadczeniem w pracy z noworodkiem. Zespół lekarsko - pielęgniarski stale doskonali swoje umiejętności na kursach podyplomowych i sympozjach.

R42C1074 2

R42C1075-2

R42C1082-2

R42C1085 2