28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
IMAG1876

Kierownik koordynator: lek. med. Krzysztof Winkler - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Pielęgniarka koordynująca: Magdalena Woźniczak
Tel. (61) 44 36 569

W Oddziale Intensywnej Terapii leczeni są ciężko chorzy pacjenci w stanach bezpośredniego zagrożenia życia:

- z ostrą niewydolnością oddechową,

- z ostrą niewydolnością układu krążenia,

- pacjenci po ciężkich urazach wielonarządowych min. ośrodkowego układu nerwowego,

- z powodu ciężkich zaburzeń ogólnoustrojowych z towarzyszącą niewydolnością wielonarządową,

- z możliwością prowadzenia terapii nerkozastępczej.

 

Oddział leczy pacjentów dorosłych zgodnie z obecnie obowiązującymi procedurami i normami dla OIT, co zapewnia wykształcona i doświadczona kadra lekarzy i pielęgniarek oraz nowoczesne wyposażenie w aparaturę medyczną.

Gałąź anestezjologiczna to, w ramach bloku operacyjnego, sali cięć cesarskich, gabinetów zabiegowych i endoskopowych prowadzenie znieczuleń ogólnych, regionalnych i zbilansowanych z zastosowaniem najnowszej aparatury, metod i środków znieczulających. Prowadzona jest także bezpośrednia opieka pooperacyjna z leczeniem bólu ostrego.

IMAG1878

IMAG1867

IMAG1868

IMAG1859