28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Po uprzednim uzgodnieniu odwiedzin z lekarzem dyżurnym.
Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Gastroenterologicznym
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1330 - 1900 1330 - 1900 1330 - 1900 1330 - 1900 1330 - 1900 1330 - 1900 1330 - 1900
Oddział Ginekologiczny
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1330 - 1900 1330 - 1900 1330 - 1900 1330 - 1900 1330 - 1900 1330 - 1900 1330 - 1900
Oddział Położniczy
Całkowity zakaz odwiedzin ze względu na przebywające na oddziale noworodki.
Pacjentki mają prawo odwiedzin, ale tylko w sali odwiedzin, która znajduję się na oddziale ginekologicznym.
Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1330 - 1900 1330 - 1900 1330 - 1900 1330 - 1900 1330 - 1900 1330 - 1900 1330 - 1900

Załączniki:
1. Regulamin Odwiedzin