28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider

UWAGA,      UWAGA,      UWAGA

Doktor Gin-Poł Piotr Klimczak pracownik Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu wykonuje w naszym szpitalu na oddziale Gin-Poł operacje w zakresie Ginekologii-Onkologicznej.

 

Zgłoszenia w czwartki godz. 8:00 - 15:00 Poradnia "K" doktor J. Buks

ZAPRASZAMY

UWAGA,      UWAGA,      UWAGA

Doktor Gin-Poł Tomasz Augustyniak pracownik Centrum Matki Polki w Łodzi wykonuje w naszym szpitalu na oddziale Gin-Poł operacje pacjentek z problemami:

1. Nietrzymanie moczu,

2. Obniżenie narządu rodnego, 

3. Operacje laparoskopowe.

Zgłoszenia w czwartki godz. 8:00 - 15:00 Poradnia "K" doktor J. Buks

ZAPRASZAMY

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wydanym na podstawie Kodeksu Pracy dzień 10 listopada 2017r. będzie w SPZOZ dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym ADMINISTRACJA SPZOZ będzie nieczynna.

Powyższe zarządzenie nie dotyczy komórek medycznych.