28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wydanym na podstawie Kodeksu Pracy dzień 10 listopada 2017r. będzie w SPZOZ dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym ADMINISTRACJA SPZOZ będzie nieczynna.

Powyższe zarządzenie nie dotyczy komórek medycznych.