28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider

Mając na uwadze liczne doniesienia medialne, ale i także wcześniejsze nasze informacje, Dyrekcja SPZOZ w Grodzisku Wlkp. pragnie informuje, że z dniem 1 października 2017r. rozpoczęła realizację świadczeń zdrowotnych w ramach tzw. sieci szpitali.

Pragniemy uspokoić wszystkich naszych pacjentów gdyż wszystkie dotychczasowe zakresy świadczeń w dalszym ciągu będą realizowane w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Informujemy też, że nocna i świąteczna opieka zdrowotna zgodnie z zapisami prawnymi, ale i z obecnym porozumieniem zawartym z WOW NFZ w Poznaniu od 1 października 2017r. będzie świadczona dla wszystkich pacjentów powiatu grodziskiego

Przypominamy też, że z pomocy lekarza i pielęgniarki tzw. „wieczorynki” można skorzystać w nocy, w dni wolne i w święta w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Świadczenie te nie zastępują kontaktu z lekarzem rodzinnym czy lekarzem poradni specjalistycznej.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie można uzyskać

  • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem bez względu na lekarza prowadzącego,
  • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
  • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
  • skierowania do specjalisty.

 

Zawsze w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia należy w pierwszej kolejności bezwzględnie  rozważyć w pierwszej kolejności kontakt pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego numer alarmowy - 999 lub 112