28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider

Gmina Wielichowo wspiera SPZOZ w Grodzisku Wlkp.
Serdecznie dziękujemy Burmistrz Wielichowa Honoracie Kozłowskiej i radnym Gminy za wsparcie i przekazanie środków finansowych na utworzenie wiaty dla ambulansu ratownictwa medycznego stacjonującego W Wielichowie przy ul. Pocztowej 49. Poza tym z funduszy Gminy wykonano nowy podjazd z kostki brukowej oraz odmalowano pomieszczenia zespołu ratownictwa.
Nowopowstała wiata pozwala na szybki wyjazd samochodu bez konieczności otwierania i zamykania bramy, co ma szczególne znaczenie w przypadku ratownictwa medycznego dla którego w czasie od przyjęcia zgłoszenia, liczy się każda minuta. Poza tym ochroni zimą samochód przed śniegiem i w dużym stopniu przed mrozem, dzięki czemu nie trzeba będzie za każdym razem oczyszczać szyb i karoserii, a latem przed przegrzaniem auta.
Należy zwrócić uwagę, że współpraca i pomoc Gminy Wielichowo jak i innych gmin naszego powiatu, jest bezcenna i dowodzi, że przedstawiciele władz samorządowych troszczą się o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego powiatu
Dyrekcja SPZOZ w Grodzisku Wlkp 

Wielichowo1 Wielichowo2 Wielichowo3