28,10,0,50,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider

W dniu 28 lipca 2016r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowego skrzydła budynku szpitala w Grodzisku Wlkp. Dla pracowników a w szczególności dla mieszkańców powiatu to ważny dzień. W nowym skrzydle działa oddział położniczo-ginekologiczny, noworodkowy i internistyczno-kardiologiczny. Sale chorych są dwu i trzyosobowe wyposażone w łazienkę. Pomieszczenia spełniają najnowsze standarty. Oddziały sukcesywnie oddawano do użytku.
Inwestycja została sfina
nsowana przez Starostwo Powiatowe przy współudziale Burmistrzów i Wójtów miejscowości Powiatu Grodziskiego.